(พร้อมส่งเบอร์ 3,4 และแบบยกเซท) ตุ๊กตาเกาะแก้ว PUTITTO Toy Story (ความสูงประมาณ 3.5-5 cm)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU :

No.

4 3 ยกเซท

Share

ตุ๊กตาเกาะแก้ว PUTITTO Toy Story

แบบแยก 
No.1 Woody สูง 5.1 cm = 280 บาท
No.2 Buzz Lightyear สูง 5 cm =  บาท
No.3 Rex ไดโนเสาร์ สูง 4 cm = 250 บาท
No.4 Bear สูง 3.7 cm = 250 บาท
No.5 Alien สูง 3.5 cm = 280 บาท

แบบยกเซท ใน 1 เซท จะมี 5 ตัว = 1,250 บาท