(พร้อมส่งเบอร์ 6) ตุ๊กตาเกาะแก้ว PUTITTO Moomin Part 2 (ความสูงประมาณ 3.5-5 cm)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU :

No.

6

Share

ตุ๊กตาเกาะแก้ว PUTITTO Moomin Part 2

No.1 สูง 3.8 cm
No.2 สูง 3.6 cm
No.3 สูง 2.6 cm
No.4 สูง 4.1 cm
No.5 สูง 5 cm
No.6 สูง 4.5 cm

แบบแยกขายตัวล่ะ = 150 บาท

แบบยกเซท ใน 1 เซท จะมี 6 ตัว ปกติ 900 บาท พิเศษ 830 บาท

Size: Approx. 35 - 50 mm