SALE - (เหลือแค่ สีเบจ ค่ะ) สายกระเป๋าฝ้ายทอสะพายเฉียงข้าง ปรับความยาวได้ กว้าง 2 ซม.

คุณสมบัติสินค้า:

SKU :

สี

เบจ

Share

... สายกระเป๋าฝ้ายทอสะพายเฉียงข้าง เย็บติดกระเป๋าได้เลย ปรับความยาวได้ หน้ากว้าง 2 ซม. ...

** รุ่นนี้ไม่มีขอเกี่ยวนะคะ ต้องไปเย็บติดกับตัวกระเป๋าเอง

ปรับความยาวได้ที่ 73 - 119 cm (วัดแค่ความยาวสายกระเป๋า ไม่รวมแผ่นหนังสำหรับเย็บติดกระเป๋า)