(พร้อมส่ง สีดำ ค่ะ) กรรไกรตัดผ้าซิกแซก Gloden Eagle ขนาด 9 นิ้ว (สีดำ/สีชมพู)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU :

สี

ชมพู ดำ

Share

... กรรไกรตัดผ้าซิกแซก Stainless Steel ขนาด 9 นิ้ว ...

ฟันกว้าง 0.5 cm ค่ะ (สามเหลี่ยม 1 หยัก)

กรรไกรตัดผ้าซิกแซกขนาดกำลังเหมาะมือคุณภาพดีค่ะ ตัดผ้าออกมาน่ารักเป็นลายซิกแซก

กรรไกรตัดผ้าซิกแซก