(พร้อมส่งเบอร์ 6) ตุ๊กตาเกาะแก้ว PUTITTO Cat (ความสูงประมาณ 3-3.5 cm)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU :

No.

6

Share

ตุ๊กตาเกาะแก้ว PUTITTO Cat (ขายยกเซท 1 set มี 8 ตัว)

แบบแยก 

เบอร์ 1,2,3,6,7,8 = 160 บาท 

เบอร์ 4,5 = 120 บาท 

แบบยกเซท ใน 1 เซท จะมี 8 ตัว = 1,080 บาท

Size: Approx. 30 - 35 mm