(พร้อมส่งเบอร์ 1,3 และแบบ 4 ตัว) Figure - Boku wa Kakurezaki no Kao wo Mitakoto ga Nai (ความสูงประมาณ 5 cm)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU :

No.

3 1 แบบ 4 ตัว

Share

Figure - Boku wa Kakurezaki no Kao wo Mitakoto ga Nai

แบบแยก
เบอร์ 1,3,4,ซีเคร็ด = 180 บาท

เบอร์ 5 = 200 บาท

แบบ 4 ตัว  = 680 บาท
(มีเบอร์ 1,3,4,5)Size: Approx. 50 mm

Figure - Boku wa Kakurezaki no Kao wo Mitakoto ga Nai