ตัวห้อยรูปลูกกุญแจสีทองเหลือง ยาว 2.8 cm

SKU : ZZ437

Share

ต้วห้อยรูปลูกกุญแจ ขนาด 1.2 x 2.8 cm

ใช้สำหรับตกแต่งชิ้นงาน หรือ หรือนำไปทำเครื่องประดับต่างๆ

ตัวห้อบลูกกุญแจ