ตัวห้อยรูปกรรไกร (ขนาดใหญ่)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : ZZ105

Share

ต้วห้อยรูปกรรไกร ขนาด 2.5 x 6 cm (ขนาดใหญ่)

ใช้สำหรับตกแต่งชิ้นงาน หรือ หรือนำไปทำเครื่องประดับต่างๆ

ตัวห้อยกรรไกร