สตอเบอร์รี่ - ขนาด 6 x 8 mm (1 set มี 10 ชิ้น)

SD404

Share

สตอเบอร์รี่ (1 set มี 10 ชิ้น)

ขนาด 6 x 8  mm

ปั้นจากดินญี่ปุ่น ใช้ สำหรับตกแต่งงาน Sweet Deco, มือถือ, เครื่องประดับต่างๆ
เนื่องจากเป็นงานที่ปั้นด้วยมือ ชิ้นงานแต่ล่ะชิ้นอาจจะมีขนาดแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะ